Generalforsamling 2023


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ærø Jazzfestival:

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling – mandag d. 24/10 kl. 19 i Ærø Guest House, Vestergade 60,  5970 Ærøskøbing.

For at deltage, skal man være medlem af foreningen Ærø Jazzfestival og have betalt kontingent for indeværende år.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

l: Valg af dirigent

2: Bestyrelsens beretning

3: Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

4: Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår

5: Fastlæggelse af årskontingent for det kommende år

6: Behandling af indkomne forslag

7: Valg af:

a: Bestyrelse

b: Suppleanter

c: Revisor

8: Eventuelt

Forslag til den ordinære generalforsamling, skal fremsendes til formanden senest 8 dage før, til mail: mogens.kingo@outlook.dk

Vi håber på stort fremmøde – vel mødt!

 

Mogens Kingo – formand.